Jak zachęcić klienta do współpracy

2018-09-01 Promocja firmy
Jak zachęcić klienta do współpracy

Aby zachęcić klienta do współpracy należy go przede wszystkim do tego przekonać. Niestety nie istnieje jeden skuteczny przepis, który nam zagwarantuje to, że klient zdecyduje się na współpracę z daną formą lub zakupi produkt. Lecz są pewne wskazówki, które mogą danej firmie w tym pomóc. Przy pierwszym spotkaniu firmy i klienta najlepsze jest wywarcie dobrego wrażenia i wzbudzenia sympatii do potencjalnego partnera biznesowego. Skutecznym sposobem na przekonanie kogoś do siebie jest znalezienie czynników, które łączą rozmówców i starać się tak kierować rozmową aby klient dostrzegł to podobieństwo. Ludzie najczęściej są skłonni zaufać pewnym siebie osobom.

Oprócz pewnych cech charakteru bardzo ważne jest przedstawienie firmy w odpowiednim wizerunku. Klient powinien zostać poinformowany, że wcześniej firmie zaufały setki klientów. Będzie wtedy skłonniejszy do podjęcia współpracy, ponieważ w momencie niepewności ludzie mają tendencję do powielania zachowania innych ludzi. Wpływ na decyzję klienta można także uzyskać, gdy on uzna szefa firmy jako specjalistę w tej danej dziedzinie. Jeżeli klient uwierzy, że ta osoba jest ekspertem i posiada doświadczenie uzna, że jest ona wiarygodnym źródłem informacji i poczuje się przy niej bezpiecznie. Dlatego wskazane jest aby uwydatniać posiadaną wiedzę i informować o wcześniejszych sukcesach.

W pozyskiwaniu klienta może także okazać się skuteczne wykorzystanie reguły niedostępności. Jeżeli klient uwierzy, że jego cele zostaną zrealizowane tylko wtedy kiedy podejmie współpracę z daną firmą to będzie on bardziej zmotywowany aby zgodzić się na przedstawione warunki. Klient musi poznać korzyści, które może zyskać lub stracić. Skuteczne może okazać się także odwołanie do ludzkiej natury.

Ludzie chcą być postrzegani jako osoby wytrwałe. Jeśli klient zgodzi się na prezentowane mu oferty i uzna publicznie, że jest ona interesująca i potwierdzi warunki, które zostały ustalone na wcześniejszym spotkaniu, to trudniej będzie mu się wycofać z przyszłej współpracy. Najlepiej żeby przedstawiona oferta była zgodna z wartościami, którymi kieruje się klient. Świadomie będzie chciał się angażować i będzie przekonany, że nie stoi to w sprzeczności z jego zasadami.

Kolejną wskazówką, na którą warto zwrócić uwagę jest zasada wzajemności. Jeżeli klient poczuje, że doświadczył ze strony firmy pomocy lub innego działania, które wpłynęło na niego korzystnie oraz na jego interesy, to prawdopodobnie będzie czuł się zobowiązany do odwdzięczenia się tym samym. W świecie biznesu zasadę wzajemności można wykorzystać na kilka sposobów.

Kiedy firma zgodzi się na niewielkie ustępstwa, to druga strona prawdopodobnie będzie skłonna także zrezygnować z części swoich postulatów. Odrzucenie oferty przez klienta, która wiąże się z dużymi kosztami, zwiększa prawdopodobieństwo, że zgodzi się na inną ofertę, ponieważ będzie wdzięczny, że dana firma stara się dostosować do jego potrzeb i wyróżnia się elastycznością. Pomyślna może się także okazać charytatywna i społecznie użyteczna praca przedsiębiorstwa.

Klient, który będzie wiedział o takich akcjach może odczuwać chęć odwdzięczenia się za pomocne działania na rzecz poprawy jakości życia innych. Oczywiście kolejnym dobrym pomysłem są również oryginalne gadżety, które są dopasowane do indywidualnego klienta. Spersonalizowane upominki niewątpliwie zostaną docenione przez klientów i wzbudzą w nim poczucie lojalności wobec firmy.

Popularne