5 rzeczy które musisz wiedzieć o reklamie

2018-08-30 Promocja firmy
5 rzeczy które musisz wiedzieć o reklamie

Reklama narodziła się w starożytnym Babilonie i w Egipcie. Dzięki niej, rozrastał się handel i zwiększała się konkurencja, ponieważ ludzie chcieli uatrakcyjnić swój sposób informowania społeczeństwa o oferowanych produktach i usługach. Na początku reklama przekazywana była tylko ustnie, na targowiskach. Dziś reklamy dostępne są w prasie, telewizji, w radiu, w Internecie oraz w telefonach.

  1. Reklama może przybierać różną formę. Od uczciwej informacji o charakterze reklamowanego produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu o nieprawdziwych informacjach merytorycznych. Często takie reklamy można zobaczyć w telewizji. Reklama dzieli się także na różne rodzaje. Występuje reklama internetowa, która działa na internautów, czyli na potencjalnych klientów, najczęściej są to reklamy online i występują w witrynach internetowych, w wyszukiwarkach internetowych, na portalach społecznościowych; reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama radiowa, reklama na billboardach, reklama tranzytowa, reklama mobilna, reklama zewnętrzna i spam.
  2. Większość reklam charakteryzuje się celami komercyjnymi. Istnieją także zjawiska, które łączą w sobie typy reklam – reklamy powstające w ramach kampanii marketingowych łączą cele komercyjne z celami społecznymi.
  3. Johannes Gutenberg w około 1450 roku wynalazł druk, który przeobraził się w reklamę. Pojawiły się wtedy pierwsze gazety, a w nich pierwsze reklamy prasowe.
  4. Reklama posiada swoje korzyści oraz zagrożenia. Głównymi korzyściami reklamy to powszechnie dostępna informacja o reklamowanym produkcie; finansowanie mediów działalności sportowej i kulturalnej i kształtowanie postaw społecznych. Natomiast zagrożenia jakie płyną z reklamy jest to wprowadzanie w błąd odbiorców; wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych; przedstawianie postępowań społecznych i ich zwyczajów w sposób negatywny, który wpływa na jednostkę; wyrabianie obojętności na przekaz społecznych i manipulacja odbiorcami poprzez użycie środków nieracjonalnych, jak na przykład uzależnienie od wszelkich używek, popęd seksualny, przemoc i inne.

Popularne